Tunnelbuilder Promoting the world's tunnelling industry to a huge qualified audience

View the Spanish Tunnelbuilder website View the Italian Tunnelbuilder website

Archive Search

Sweden

Sweden, Stockholm - se/91

Metro


Prior information notice for traffic system solutions for the new 8km Fridhemsplan-Alvsjo metro line in Stockholm. Contact Region Stockholm, attn Peter Malmsten, Stockholm, tel +46 707373466, email peter.malmsten@regionstockholm.se. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=641098-2022. Ref.n. FUT 2022-11-15. 46/22. 

Sverige-Stockholm: Konsulttjänster för transportsystem

2022/S 223-641098

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Nationellt registreringsnummer: 232100-0016
Postadress: Box 225 50
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 104 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Malmsten
E-post: peter.malmsten@regionstockholm.se
Telefon: +46 707373466
Internetadress(er):
Allmän adress: https://nyatunnelbanan.se/sv/
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Trafiksystemlösningar för linjen Fridhemsplan-Älvsjö

Referensnummer: FUT 2022-11-15
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71311200 Konsulttjänster för transportsystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta är ett förhandsmeddelande om en kommande RFI, vilken ska ses mot bakgrund att den är tänkt att ligga till grund för en faktainsamling inför kommande upphandling/ar.

Syftet med kommande RFI är att ge Förvaltning för utbyggd tunnelbana kunskap om vilka trafiksystemlösningar som finns tillgängliga på marknaden som skulle passa tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Det skall noteras att kommande upphandlingsförfarande kommer att genomföras inom ramen för Försörjningssektorn.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34632000 Trafikledningsutrustning för järnvägar
71311230 Järnvägsingenjörstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms stad

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med kommande RFI är att ge Förvaltning för utbyggd tunnelbana kunskap om vilka trafiksystemlösningar som finns tillgängliga på marknaden som skulle passa tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15/11/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/11/2022Permalink