Tunnelbuilder Promoting the world's tunnelling industry to a huge qualified audience

View the Spanish Tunnelbuilder website View the Italian Tunnelbuilder website

Archive Search

Czech Republic

Czech Republic, Moravian-Silesian - cz/35

Motorway

Closing Date: 19.10.2017 (Tender Closed)

Open invitation to tender, closing date 19.10.2017, for continuous servicing and maintenance of the technological and software equipment for the D1 motorway from km 341,507 to km 376,497. The contract includes the Klimkovice tunnel (1077m, 1088m) and Lysuvka tunnel on the D48. The value of the contract is EUR5.88 million, excluding VAT. For procurement documents https://www.tenderarena.cz/profily/RSD. Contact Reditelstvi silnic a dalnic CR, attn Martin Zoha, Praga, tel +420 725989675, email martin.zoha@rsd.cz. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=319803-2017, http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=352899-2017 and http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=367137-2017.  38/17.Permalink

Open invitation to tender, closing date 19.10.2017, for continuous servicing and maintenance of the technological and software equipment for the D1 motorway from km 341.507 to km 376.497. The contract includes the tunnel Klimkovice (1077m, 1088m) and tunnel Lysuvka on D48. The value of the contract is EUR5.88 million, excluding VAT. For procurement documents click here https://www.tenderarena.cz/profily/RSD. Contact Reditelstvi silnic a dalnic CR, attn Martin Zoha, Praga, tel +420 725989675, email martin.zoha@rsd.cz. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=319801-2017, http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=352898-2017 and http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=367137-2017.  38/17.Permalink

Postponed from 19.10.2017 to 27.11.2017 the deadline for the open invitation to tender,  for continuous servicing and maintenance of the technological and software equipment on the D1 motorway from km 341.507 to km 376.497. The contract includes the tunnel Klimkovice (1077m, 1088m) and tunnel Lysuvka on D48. The value of the contract is EUR5.88 million contract, excluding VAT. For procurement documents https://www.tenderarena.cz/profily/RSD. Contact Reditelstvi silnic a dalnic CR, attn Martin Zoha, Praga, tel +420 725989675, email martin.zoha@rsd.cz. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=410078-2017.  42/17.Permalink

The joint venture between Metrostav/Spel secured the EUR6.18 million contract for continuous servicing and maintenance of the technological and software equipment forthe D1 motorway from km 341.507 to km 376.497. The contract also includes the tunnel Klimkovice (1077m, 1088m) and tunnel Lysuvka on D48. Contact Reditelstvi silnic a dalnic CR, attn Martin Zoha, Praga, tel +420 725989675, email martin.zoha@rsd.cz. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=it&docid=226493-2018.  21/18.Permalink


Open invitation to tender, closing date 16/12/2022, for services to ensure service and breakdown service in the Klimkovice tunnel (1077m, 1088m) on the D1, the Lysuvky/ Lysuvka tunnel (160 m) on the D48 and the Prchalov tunnel (150 m) on the I/58 and the listed facilities on the D1 motorway from km 341.507 to km 376.497. For tender documents, please click here. The value of the contract is EUR8.13 million (CZK198 million), excluding VAT. Duration of contract will be 48 months.Contact Reditelstvi silnic a dalnic CR, attn Kolocova Sabina, Prague, tel +420 724882807, email sabina.kolocova@rsd.cz. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=639215-2022. Ref.n. VZ0152974.  46/22. 

 

Česko-Praha: Provozování tunelů

2022/S 223-639215

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ0 Česko
PSČ: 14000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Kolocová Sabina
E-mail: sabina.kolocova@rsd.cz
Tel.: +420 724882807
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Práčská 3338/3
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ0 Česko
PSČ: 10600
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Kolocová Sabina
E-mail: sabina.kolocova@rsd.cz
Tel.: +420 724882807
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.tenderarena.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Výstavba a údržba silnic a dálnic

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění servisní a poruchové služby u tunelu Klimkovice na D1, tunelu Lysůvky na D48, tunelu Prchalov na I/58 a vyjmenovaných zařízení dálnice D1 v km 341,507-376,497

II.1.2)Hlavní kód CPV
63712320 Provozování tunelů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Jedná se zejména o služby na zajištění servisní a poruchové služby u tunelu Klimkovice na D1, tunelu Lysůvky na D48, tunelu Prchalov na I/58 a vyjmenovaných zařízení dálnice D1 v km 341,507-376,497 včetně řídícího dispečinku tunelů v objektu SSÚD Ostrava-Přívoz.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 198 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 Česko
Hlavní místo dodání nebo plnění:

D1-km 341,507-376-497

D1-km 346-347

D48-km 20,1

I/58-km 25

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Jedná se zejména o služby na zajištění servisní a poruchové služby u tunelu Klimkovice na D1, tunelu Lysůvky na D48, tunelu Prchalov na I/58 a vyjmenovaných zařízení dálnice D1 v km 341,507-376,497 včetně řídícího dispečinku tunelů v objektu SSÚD Ostrava-Přívoz.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence.Platné oprávnění k podnikání.

Dodavatel předloží výpisy z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenské listy, resp. jiná oprávnění k podnikání v předmětu podnikání: (i) výkon zeměměřických činností;

(ii) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;

(iii) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

(iv) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

Zadavatel uzná za průkaz oprávnění k podnikání v požadovaném předmětu rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v předmětu (či předmětech), který bude zadavatelem požadovanému předmětu obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy). Čestné prohlášení dodavatele (formulář 2.1.1.), ze kterého bude vyplývat, že disponuje osobou/osobami, jejímž/jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost, včetně dále uvedených dokladů o odborné způsobilosti:

(i) osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost podle § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, resp. podle § 6 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, předloží Osvědčení absolvování odborného školení podle § 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, resp. podle § 6 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

(ii) osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v provádění prohlídek tunelů předloží Oprávnění k provádění prohlídek tunelů na pozemních komunikacích, vydané Ministerstvem dopravy ČR;

(iii) osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru geotechnika předloží doklad či osvědčení o autorizaci jako „autorizovaný inženýr“ v oboru „geotechnika“ dle § 5 odst. 1 a 3 písm. g) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění;

(iv) osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v oblasti hydrogeologie předloží Osvědčení o odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie vydané Ministerstvem životního prostředí ČR dle § 3, odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

(v) osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v oblasti požární ochrany předloží Osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra ČR dle § 11 odst. 1 a § 11 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 16/12/2022
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 7 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 16/12/2022
Místní čas: 10:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s §109 ZZVZ. Údaje z nabídek účastníků, kteří podali ve lhůtě pro podání nabídek elektronickou nabídku, odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, budou uveřejněny na profilu zadavatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/Permalink


Postponed from 16/12/2022 to 23/12/2022 the deadline of the open invitation to tender for services to ensure service and breakdown service in the Klimkovice tunnel (1077m, 1088m) on the D1, the Lysuvky/ Lysuvka tunnel (160 m) on the D48 and the Prchalov tunnel (150 m) on the I/58 and the listed facilities on the D1 motorway from km 341.507 to km 376.497. For tender documents, please click here. The value of the contract is EUR 8.13 million (CZK198 million), excluding VAT. Duration of contract will be 48 months. Contact Reditelstvi silnic a dalnic CR, attn Kolocova Sabina, Prague, tel +420 724882807, email sabina.kolocova@rsd.cz. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=692171-2022. Ref.n. VZ0152974.  50/22. 

 
Permalink


The Joint Venture Spelas from Kolin/Metrostav TBR AS from Prague have secured the EUR 9.13 million (CZK216.52 million), excluding VAT, for services to ensure service and breakdown service in the Klimkovice tunnel (1077m, 1088m) on the D1, the Lysuvky/ Lysuvka tunnel (160 m) on the D48 and the Prchalov tunnel (150 m) on the I/58 and the listed facilities on the D1 motorway from km 341.507 to km 376.497. Contact Reditelstvi silnic a dalnic CR, attn Kolocova Sabina, Prague, tel +420 724882807, email sabina.kolocova@rsd.cz. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=084830-2023. Ref.n. VZ0152974.  06/23. Permalink

Czech Republic, South Bohemia - cz/34

Motorway

Closing Date: 07.12.2016 (Tender Closed)

Restricted invitation to tender, deadline 07.12.2016, for  the construction of motorway D3, Usilne to Hodejovice section, length 7.21 km, includes 13 bridges and a 999.5 m tunnel. Contact RSD CR, attn Anna Hambergerova, Praga, tel +420 386792109, fax +420 386792194, e-mail anna.hambergerova@rsd.cz. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=341623-2016 and http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=064486-2016. Ref.n. 05PT-001026. 40/16Permalink

Czech Republic, National - cz/33

High Speed Railway

A JV between Mott MacDonald and Sudop Praha A.S. has been appointed by SZDC (Sprava Zeleznicni Dopravni Cesty) to carry out two studies for a new cross-border railway line that will connect Dresden in Germany with Ústi nad Labem and Litomerice in the Czech Republic. The new railway will be a part of the Trans European Transport Network’s Orient/East Med core corridor and the first section of the Czech Republic’s future high speed rail network, with a 20 km-long base tunnel crossing the Erzgebirge Mountains, a maximum speed of 200 km/h, and mixed traffic. The JV will carry out geotechnical investigations and perform environmental impact assessments for the route selection options. Preparatory works for design phases concerning technical investigation for major bridges and long tunnels will also be undertaken. A preliminary economic evaluation, an implementation plan and project publicity services are being provided, along with a comparison between Czech, German and European legal procedures. Visit www.szdc.cz, www.mottmac.com and www.sudop.cz. 17/15.Permalink


Negotiated invitation to tender, deadline 22/09/2020, for the design of tunnels,  technical track equipment and  civil / special civil engineering work for the new section of the Dresden - Prague railway in full tunnel or in partial tunnel.  Duration contract from 01/01/2021 to 31/12/2024. For bid documents click here and here. Contact FE.EI-SO, attn Anke  Winzer, Leipzig, tel +49 3412342292, fax +49 3412342399, email anke.winzer@deutschebahn.com. Ref.n. 20FEI45508. 35/20.
Permalink


Additional Information and postponed from 22/09/2020 to 25/09/2020 the deadline of the negotiated invitation to tender for the design of tunnels,  technical track equipment and  civil / special civil engineering work for the new section of the Dresden - Prague railway in full tunnel or in partial tunnel.  Duration of the contract is from 01/01/2021 to 31/12/2024. Click here for tender documents and here for tender information. Contact FE.EI-SO, attn Anke  Winzer, Leipzig, tel +49 3412342292, fax +49 3412342399, email anke.winzer@deutschebahn.com. Ref.n. 20FEI45508. 395/20. 

 
Permalink


The JV BIEGE Projektsteuerung NBS Dresden-Prag c/o Vössing Ingenieurgesellschaft mbH  from Leipzig and Schüssler Plan Ingenieurgesellschaft mbH  from Frankfurt am Main secured the contract for the project management services for the construction sections 2 and 3 of the new Dresden - Prague railway. The binational section 2 from Usti nad Labem to Heidenau could be in full tunnel (variant a) or in partial tunnel (variant b).  Contact DB Netz AG, attn Claudia  Werner, Frankfurt s/M, tel +49 34123424816, email  claudia.werner@deutschebahn.com and/or Sprava Zeleznic, Prague. For further on TED tender, please click here. Ref.n. 20FEI46782. 52/20. 

 
Permalink


IMM Maidl & Maidl Beratende - Ingenieure GmbH & Co. KG from Bochum secured the contract for the engineering services supporting design for the Usti nad Labem - Heidenau bi-national section 2 of the new Dresden - Prague railway. This section could be in full tunnel (variant a) or in partial tunnel (variant b).  Contact DB Netz AG, attn Claudia  Werner, Frankfurt am Main, tel +49 34123424816, email  claudia.werner@deutschebahn.com and/or Sprava Zeleznic, Prague. For further on TED tender, please click here. Ref.n. 20FEI46789. 11/21. 

 
Permalink


The JV Dr. Spang Ingenieurgesellschaft für Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik from Freiberg/ILF Consulting Engineers Austria GmbH from Rum secured the contract for the geological and hydrogeological services for the Usti nad Labem - Heidenau bi-national section 2 of the new Dresden - Prague railway. This section could be in full tunnel (variant a) or in partial tunnel (variant b).  Contact DB Netz AG, Frankfurt s/M, email anke.winzer@deutschebahn.com and/or Sprava Zeleznic, Prague. For further on TED tender, please click here. Ref.n. 20FEI45240. 11/21. 

 
Permalink


IMM Maidl & Maidl Beratende – Ingenieure GmbH & Co. KG from Bochum secured the contract for tunnel construction support services for the Usti nad Labem - Heidenau bi-national section 2 of the new Dresden - Prague railway. This section could be in full tunnel (variant a) or in partial tunnel (variant b).  Contact DB Netz AG, attn Claudia Werner,  Frankfurt s/M, tel +49 34123424816, email  claudia.werner@deutschebahn.com and/or Sprava Zeleznic, Prague. For further on TED tender, please click here. Ref.n. 20FEI46719. 16/21.  

 
Permalink


The consortium  ILF Consulting Engineers Austria GmbH from Rum (Austria), BUNG Ingenieure AG from Heidelberg (Germany),  IiC consulenten Ziviltechniker GesmbH from Bratislava (Slovakia) and   VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. from Bratislava (Slovakia) secured the contract for the design of tunnels, technical track equipment and  civil / special civil engineering work for the new section of the Dresden - Prague railway in full tunnel or in partial tunnel.  Contact DB Netz AG (Bukr 16), attn Anke Winzer, Frankfurt am Main, tel +49 3412342292, fax +49 3412342399, email anke.winzer@deutschebahn.com. For further on TED tender, please click here. Ref.n. 20FEI45508. 31/21. 

 
Permalink

Open invitation to tender, deadline 05/06/2024, for geological surveys on the RS4 Usti nad Labem - CZ/FRG state border of the Dresden - Prague high-speed railway line, in view of the construction of the double tube and single track Erzgebirgs/Krunohorsky tunnel,  approximately 30 km long, 18 km of which in Germany.     For bid/tender documents click here, where tenders must be sent. Value of the contract is EUR370.74 million (CZK9.15 bn), excluding VAT. Duration of the contract will be 18 months. Contact Sprava zeleznic, attn Eng. Martin Kosmal, Prague, tel +420 602741737, email kosmal@spravazeleznic.cz.. Visit https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/308064-2024https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/285650-2024 and https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/235600-2024. Ref.n. 434/2024-SŽ-SS VRT. 22/24. 

  Permalink

Czech Republic, Cernousy - cz/32

Railway

Closing Date: 12.03.2015 (Tender Closed)

Open invitation to tender, deadline 12.03.2015, for reconstruction of a section of the route Liberec-Cernousy including Rigelskeho tunnel, three bridges, three walls, ten culverts and two crossings between km187 and km191. Further information, specs and docs from Ing Petr Toman, tel +420 472244713, e-mail tomanpe@szdc.cz, to whom tenders or requests to participate must be sent. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=004748-2015. 02/15.Permalink

Czech Republic, Prague - cz/31

Utilities

Closing Date: 14.05.2014 (Tender Closed)

Invitation to tender using restricted procedure, deadline 14.05.2014, for construction of 400 m-long NATM tunnel with cross-section 3 m x 4.6 m at depth 28-37 m in complex and highly variable geology beneath Vltava river, together with four shafts and a utility room. Comprehensive geotechnical monitoring required. Further information, specs and docs from David Albert at Hlavni mesto Praha in Prague, tel +420 23600-4518, fax –7027, e-mail david.albert@praha.eu, to whom tenders or requests to participate must be sent. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=096554-2014. 13/14.Permalink

Postponed from 14.05.2014 to 30.06.2014 the deadline of the invitation to tender using restricted procedure for construction of 400 m-long NATM tunnel with cross-section 3 m x 4.6 m at depth 28-37 m in complex and highly variable geology beneath Vltava river, together with four shafts and a utility room. Comprehensive geotechnical monitoring required. For additional information, specs and docs from Jan Beranek at Hlavni mesto Praha in Prague, tel +420 236004522, fax +420 236007027, e-mail jan.beranek@praha.eu, to whom tenders or requests to participate must be sent. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=151924-2014. 19/14.Permalink

Postponed from 30.06.2014 to 10.07.2014 the deadline of the invitation to tender using restricted procedure for construction of 400 m-long NATM tunnel with cross-section 3 m x 4.6 m at depth 28-37 m in complex and highly variable geology beneath Vltava river, together with four shafts and a utility room. Comprehensive geotechnical monitoring required. Further information, specs and docs from Jan Beranek at Hlavni mesto Praha in Prague, tel +420 236004522, fax –7027, e-mail jan.beranek@praha.eu.Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=166949-2014. 21/14.Permalink

JV Subterra + Hochtief secured the EUR17.07 million contract, excluding VAT,  to lay a pipeline STL DN 500 before the completion of the Hlavkuv bridge and also for a 400 m-long NATM tunnel with cross-section 3 m x 4.6 m at a depth of 28 to 37 m. The geology beneath the Vltava river is complex and highly variable. Contact Eng Karel Prajer at Hlavni mesto Praha in Prague, tel +420 236004508, e-mail karel.prajer@praha.eu. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=289833-2016. 34/16.Permalink

Czech Republic, Liberec - cz/30

Sewer

Closing Date: 14.01.2014 (Tender Closed)

Open invitation to tender, deadline 14.01.2014, for construction of the new 7.4 km-long sewer at Rovensko pod Troskami, reconstruction of 6.8 km-long aqueduct, and for the new water treatment plant. Value of contract EUR5.56 million, excluding VAT, duration from 01.04.2014 to 31.08.2015. Further information, specs and docs from from Compet Consult s.r.o., att.n Lucie Stahlova, Liberec, tel +420 481030368, fax +420 481030368, e-mail lucie.stahlova@competconsult.cz. Tenders must be sent to VHS, att.n Antonina Dvoraka, Turnov, tel +420 481313481, fax +420 481312205. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=375051-2013. 46/13.Permalink

Czech Republic, Prerov - cz/29

Sewer

Closing Date: 13.12.2013 (Tender Closed)

Invitation to tender using restricted procedure, deadline 13.12.2013, for construction of 3.9 km of Prerov left bank and right bank collector with connections to Dluhonice and Kozlovice and associated works. Further information, specs and docs from Ladislav Kocian or Martin Houdek at Allowance in Prerov, tel +420 2410210-42, fax –46, e-mail verejne.zakazky@allowance.cz, to whom tenders or requests to participate must be sent. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=352628-2013. 43/13.Permalink

Postponed from 13.12.2013 to 16.01.2014 the deadline of the invitation to tender using restricted procedure for construction of 3.9 km of Prerov left bank and right bank collector with connections to Dluhonice and Kozlovice and associated works. Further information, specs and docs from Ladislav Kocian or Martin Houdek at Allowance in Prerov, tel +420 2410210-42, fax –46, e-mail verejne.zakazky@allowance.cz, to whom tenders or requests to participate must be sent. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=423626-2013 and http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=434006-2013. 52/13.Permalink

OHL Zs of Brno secured the EUR12.82 million contract, excluding VAT, for construction of 3.9 km of Prerov left bank and right bank collector with connections to Dluhonice and Kozlovice and associated works. Contact Eng.Ladislav Kocian or Eng. Vera Bohuslavova at Allowance in Prerov, tel +420 2410210-34, fax –46, e-mail verejne.zakazky@allowance.cz. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=225938-2014. 28/14.Permalink

Czech Republic, South County - cz/28

Railway

Closing Date: 23.02.2012 (Tender Closed)

Open invitation to tender, deadline 23.02.2012, for engineering services for modernization of railway from Sudomerice to Votice including track upgrade to 160 km/h standard, new stations, bridges and two tunnels. Further information, specs and docs from Pavlina Hruskova at SZDC in Prague, tel +420 972244712, fax +420 222254347, e-mail hruskovap@szdc.cz. Tenders or requests to participate to Eva Simova, tel +420 972244734, e-mail simovae@szdc.cz. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=006146-2012. NUTS code CZ031. 02/12.

 Permalink

Open invitation to tender, deadline 23.02.2012, for construction work for modernization of railway from Sudomerice to Votice including track upgrade to 160 km/h standard, new stations, bridges and two tunnels. Further information, specs and docs from Pavlina Hruskova at SZDC in Prague, tel +420 972244712, fax +420 222254347, e-mail hruskovap@szdc.cz. Tenders or requests to participate to Eva Simova, tel +420 972244734, e-mail simovae@szdc.cz. Time limit for accessing information 23.02.2012. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=056840-2012. NUTS code CZ031. 08/12.Permalink

The consortium for upgrading of railway line in the section between Sudomerice and Votic headed by Sudop Praha secured the EUR6.74 million contract, excluding VAT. Contact Pavlina Hruskova at SZDC in Prague, tel +420 972244712, fax +420 972244831, e-mail hruskovap@szdc.cz. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=111574-2013. 15/13.Permalink

Open invitation to tender, deadline 23.06.2017, for the modernization of a railway from Sudomerice to Votice which includes track upgrades to 160 km/h standard, new stations, bridges and two tunnels. Value of the contract is EUR234,72 million, excluding VAT. Duration of the contract is 46 weeks. For free procurement documents click here https://zakazky.szdc.cz. Also contact SZDC, Ing. Martin Kosmal,  Prague, tel +420 972244865, email kosmal@szdc.cz . Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=187363-2017. Ref.n. 12975/2017-SŽDC-SSZ-VZ. 20/17.Permalink

Postponed to 30.06.2017 the deadline of the open invitation to tender for the modernization of the railway from Sudomerice to Votice which includes track upgrades to 160 km/h standard, new stations, bridges and two tunnels. Value of the contract is EUR234,72 million, excluding VAT. The duration of the contract is 46 months. For free procurement documents apply to https://zakazky.szdc.cz. Also contact SZDC, Ing. Martin Kosmal,  Prague, tel +420 972244865, email kosmal@szdc.cz . Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=208215-2017 and http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=221896-2017. 24/17.Permalink

Postponed to 17.07.2017 the deadline of the open invitation to tender for the modernization of the railway from Sudomerice to Votice which includes track upgrades to 160 km/h standard, new stations, bridges and two tunnels. Value of the contract is EUR234,72 million, excluding VAT. The duration of the contract is 46 m onths. For free procurement documents apply to https://zakazky.szdc.cz. Also contact SZDC, Ing. Martin Kosmal,  Prague, tel +420 972244865, email kosmal@szdc.cz . Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=235374-2017, http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=240840-2017 and http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=245735-2017. 26/17.Permalink

Postponed to 15.08.2017 the deadline for the open invitation to tender for the modernization of the railway from Sudomerice to Votice which includes track upgrades up to 160 km/h standard, new stations, bridges and two tunnels. Value of the contract is EUR234,72 million, excluding VAT. The duration of the contract is 46 months. For free procurement documents apply to https://zakazky.szdc.cz. Also contact SZDC, Ing. Martin Kosmal,  Prague, tel +420 972244865, email kosmal@szdc.cz . Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=257556-2017, http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=275282-2017 and http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=288376-2017. Ref.n. 17060/2017-SZDC-SSZ-VZ. 30/17.Permalink


OHL ZS as from Brno - Veveri secured the EUR165 million (CZK4.38 bn) contract, excluding VAT, for the modernization of the railway from Sudomerice to Votice which includes track upgrades up to 160 km/h standard, new stations, bridges and two tunnels. Contact SZDC, Ing. Martin Kosmal,  Prague, tel +420 972244865, email kosmal@szdc.cz. Click here for further information.

Ref.n. 12975/2017-SŽDC-SSZ-VZ. 13/18.Permalink

Czech Republic, Mseno - cz/27

Flood protection

Closing Date: 21.09.2011 (Tender Closed)

Open invitation to tender, deadline 21.09.2011, for tunnelling and flood protection works to protect the town of Jablonec nad Nisou. Contract value EUR23 million excluding VAT, completion 30.06.2013. Further information, specs and docs from Ing Ladislav Kocina or Ing Jindriska Moudra at Allowance in Prague, tel +420 2410210-34, fax -46, e-mail verejne.zakazky@allowance.cz to whom tenders or requests to participate must be sent. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=249471-2011. 32/11.Permalink

Czech Republic, Prague - cz/26

Utilities

Closing Date: 12.10.2010 (Tender Closed)

Invitation to tender by negotiated procedure, deadline 12.10.2010, for design and construction of 3.656 km of new underground duct including 180 m-long tunnel beneath river for relocation of utilities such as communications and electrical supply cables and for installation of DN 500 2 pre-insulated pipe from Liben-Holesovice thermal power station. Contract commences 01.03.2011 for completion 30.10.2012, value EUR15.2 million. Further information from Petr Novotny at MT Legal in Prague, tel +420 2228665-55, fax -46, e-mail vz@mt-legal.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=235566-2010. 32/10.Permalink

Award of contract number 1, lot 0, value EUR9,447,255 excluding VAT, to Tenza AS of Brno for design and construction of 3.656 km of new underground duct including 180 m-long tunnel beneath river for relocation of utilities such as communications and electrical supply cables and for installation of DN 500 2 pre-insulated pipe from Liben-Holesovice thermal power station. More from tenza@tenza.cz and from Petr Novotny at MT Legal in Prague, tel +420 2228665-55, fax -46, e-mail vz@mt-legal.com. Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=160231-2011. 21/11.Permalink