Tunnelbuilder Promoting the world's tunnelling industry to a huge qualified audience

View the Spanish Tunnelbuilder website View the Italian Tunnelbuilder website

Archive Search

Romania

Romania, Bucharest - ro/13

Metro

Closing Date: 28.01.2022 (Tender Closed)


Restricted invitation to tender, deadline 28/01/2022, for the design and construction of the resistance structure works for Tokyo - Henri Coanda Otopeni Airport section (Lot 1.2) of the M6 metro line in Bucharest. Click here for tender documents where tenders must be sent. The value of the contract is EUR261.61 million (RON1.32 bn), excluding VAT. Duration of the contract is 48 months. Contact Metrorex SA, attn Eng Marius Rudnitchi, Bucharest, tel +40 213193601/5467, fax +40 213125149, email alexandru.fieraru@metrorex.ro.Visit http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=025067-2022, a http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=651392-2021 e a http://ted.europa.eu/udl?request=Seek-Deliver&language=en&docid=593189-2021. Ref.n. 13863739_2021_PAAPD1162252. 03/22. 

 


Romania-București: Construction work for tunnels, shafts and subways

2022/S 011-025067

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 225-593189)

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses

Official name: METROREX S.A.

National registration number: RO 13863739

Postal address: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38

Town: Bucuresti

NUTS code: RO321 Bucureşti

Postal code: 010873

Country: Romania

Contact person: Director Achiziţii Publice - ing. Constantin Marius Rudnițchi

E-mail: alexandru.fieraru@metrorex.ro

Telephone: +40 0213193601

Fax: +40 0213125149

Internet address(es):

Main address: www.metrorex.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă. (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.2: Tokyo – Aeroport Otopeni

Reference number: 13863739_2021_PAAPD1162252

II.1.2)

Main CPV code

45221200 Construction work for tunnels, shafts and subways

II.1.3)

Type of contract

Works

Section VI: Complementary information

VI.6)

Original notice reference

Notice number in the OJ S: 2021/S 225-593189

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice

Section number: III.1.1)

Place of text to be modified: Cerinţa nr 2: Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art 73 litera d) și e) din Legea nr 99/2016, în scopul efectuării verificărilor prevăzute la art 71, art 72 Declaraţia va fi prezentată conform modelului din Secţiunea Formulare Aceasta va fi completată de fiecare Candidat / Candida

Instead of:

Cerinţa nr. 2: Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 73 litera d) și e) din Legea nr. 99/2016, în scopul efectuării verificărilor prevăzute la art. 71, art. 72. Declaraţia va fi prezentată conform modelului din Secţiunea Formulare. Aceasta va fi completată de fiecare Candidat / Candidat asociat / Terţ susţinător / Subcontractanți propuşi.Persoanele din cadrul autorităţii contractante care deţin funcţii de decizie la nivelul METROREX S.A. în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, care aprobă, semnează documente emise în legătură cu procedura în cauză sunt:1. Director General – ec. Ștefan Paraschiv2. Director Achiziţii Publice - ing. Constantin Marius Rudniţchi3. Director Infrastructură şi Sisteme Informatice - ing. Gabriel Daniel Mocanu4. Director Exploatare - ing. Liviu Daniel Dinu5. Director Economic - ec. Angela Leancă6. Director Tehnic şi Investiţii - ing. Constantin Mustăţea7. Director Resurse Umane şi Strategie – ing. Marin Aldea8. Director Juridic - cons. jr. Sorin Cristea9. Director Comercial - ing. Cristian Alexandru Micu10. Şef Serviciu Implementare Proiecte Investiţii - ing. Denis Gabriel Panait11. Şef Serviciu Asistenţă Juridică şi Avize - cons. jr. Eduard Safciu12. Şef Serviciu Achiziţii Publice Fonduri Nerambursabile - ing. Romulus Aurelian Bratu13. Şef Serviciu Contractare - cons. jr. Valentina Icleanu14. Şef Proiect M6 - ing. Roxana Divlan15. Șef Birou Achiziții Lucrări Fonduri Nerambursabile - ing. Dorina Mihaela Crăciun16. Șef Birou Contracte și Avize - cons. jr. Nina Dobre17. Serviciul Contractare - ec. Nicolae Vlad18. Birou Contracte și Avize - cons. jr. Giusepina Georgescu19. Biroul Control Financiar Preventiv - controlor financiar Angela Popoviciu20. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal - ing. Paul Ștefan Ristea21. Biroul Achiziţii Lucrări Fonduri Nerambursabile - exp. ach. pub. Andreea TătarPersoanele cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare: Asocierea PADECO Japonia & Oriental Global Consultants Ltd Japonia & S.C. METROUL S.A., precum şi a celor implicaţi din partea acestuia din urmă, în procedura sus menţionată, sunt:1. Director Proiect (Expert tehnic) - Yoshikawa Hisayoshi2. Expert Contract - Retter Christopher3. Expert Tehnic - Takada Hisao4. Expert Legal - Bogdan Radu Curelea5. Expert Tehnic – Cezar Ivana6. Director Tehnic - Cornel Vajaeac7. Director Consultanță - Mihaela Simion8. Expert Tehnic - Bădârcea Iulian9. Expert Tehnic - Ciugudean-Toma Viorica10. Expert Tehnic - Boroianu Cătălin11. Expert Tehnic - Auraș Calcan12. Expert Tehnic - Georgescu Luiza13. Expert Tehnic - Consuela Dumitrescu14. Expert Financiar - Popescu Luci-Elena15. Expert Financiar - Juncu Anca-Veronica16. Expert Financiar - Enescu Doina

Read:

Cerinţa nr. 2: Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 73 litera d) și e) din Legea nr. 99/2016, în scopul efectuării verificărilor prevăzute la art. 71, art. 72. Declaraţia va fi prezentată conform modelului din Secţiunea Formulare. Aceasta va fi completată de fiecare Candidat / Candidat asociat / Terţ susţinător / Subcontractanți propuşi.Persoanele din cadrul autorităţii contractante care deţin funcţii de decizie la nivelul METROREX S.A. în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, care aprobă, semnează documente emise în legătură cu procedura în cauză sunt:1. Director General – Laurențiu Gabriel Trușcă 2. Director Achiziţii Publice - ing. Constantin Marius Rudniţchi3. Director Infrastructură şi Sisteme Informatice - ing. Gabriel Daniel Mocanu4. Director Exploatare - ing. Liviu Daniel Dinu5. Director Economic - ec. Angela Leancă 6. Director Tehnic şi Investiţii - ing. Constantin Mustăţea7. Director Resurse Umane şi Strategie - ing. Marin Aldea 8. Director Juridic - cons. jr. Sorin Cristea9. Director Comercial – ing. Cristian Alexandru Micu10. Şef Serviciu Implementare Proiecte Investiţii - ing. Denis Gabriel Panait11. Şef Serviciu Asistenţă Juridică şi Avize - cons. jr. Eduard Safciu12. Şef Serviciu Achiziţii Publice Fonduri Nerambursabile - ing. Romulus Aurelian Bratu 13. Şef Serviciu Contractare - cons. jr. Valentina Icleanu 14. Şef Proiect M6 - ing. Roxana Divlan15. Șef Birou Achiziții Lucrări Fonduri Nerambursabile - ing. Dorina Mihaela Crăciun16. Șef Birou Contracte și Avize - cons. jr. Nina Dobre17. Serviciul Contractare - ec. Nicolae Vlad 18. Birou Contracte și Avize - cons. jr. Giusepina Georgescu19. Biroul Control Financiar Preventiv - controlor financiar Angela Popoviciu20. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal - ing. Paul Ștefan Ristea21. Biroul Achiziţii Lucrări Fonduri Nerambursabile - exp. ach. pub. Andreea Tătar22. Biroul Documentații Tehnice si Avize C.T.E. – ing. Ion Ion23. Biroul Unități Implementare Investiţii – ing.Dragoș Maria24. Secția L.T. 2 – ing. Răzvan Poștoacă 25. Biroul Contabilitate Investiții- ec. Bogdan Stăncilă26. pentru Șef Birou Exploatare Material Rulant – ing. Horia Dănescu27. Birou Contracte și Avize - cons. Lida Clinciu28. Serviciul L.T.S. – ing. Dragoș Ciută Secția 29. Birou Exploatare Material Rulant – ing. Marius IoncescuPersoanele cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare Asocierea PADECO Japonia & Oriental Consultants Ltd Japonia & METROUL S.A., precum şi a celor implicaţi din partea acestuia din urmă, în procedura sus menţionată, sunt:1. Director Proiect (Expert tehnic) - Yoshikawa Hisayoshi 2. Expert Contract - Retter Christopher3. Expert Tehnic - Hiroaki Tomita4. Expert Legal - Bogdan Radu Curelea5. Expert Tehnic – Cezar Ivana6. Director Tehnic - Cornel Vajaeac7. Director Consultanță - Mihaela Simion8. Expert Tehnic - Bădârcea Iulian9. Expert Tehnic - Ciugudean-Toma Viorica10. Expert Tehnic - Boroianu Cătălin11. Expert Tehnic - Auraș Calcan12. Expert Tehnic - Georgescu Luiza13. Expert Tehnic - Consuela Dumitrescu 14. Expert Financiar - Popescu Luci-Elena15. Expert Financiar - Juncu Anca-Veronica16. Expert Financiar - Enescu Doina

VII.2)

Other additional information:

Necesitatea completării listei cu persoanele care dețin funcții de decizie, cu informații care nu au fost cunoscute la publicarea Documentatiei de Atribuire.

Permalink